مشط شعر معدني

AED 1,860

اللون:

ذهبي

      {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF143/2DTUF0056/5IF143_2DTU_F0056_SLF.jpg","identifier":"AF5IF143_2DTU_F0056_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF143/2DTUF0056/5IF143_2DTU_F0056_MDL.jpg","identifier":"AF5IF143_2DTU_F0056_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF143/2DTUF0056/5IF143_2DTU_F0056_SLD.jpg","identifier":"AF5IF143_2DTU_F0056_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF143/2DTUF0056/5IF143_2DTU_F0056_MDR.jpg","identifier":"AF5IF143_2DTU_F0056_BKG_4","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"20AG","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_SCCOM_20AG","unitOfMeasure":"","value":"20AG"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"170","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_ColorGroup_170","unitOfMeasure":"","value":"ذهبي/ فضي"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"BX","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_CLM_BX","unitOfMeasure":"","value":"BX"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#D4AF37","identifier":"F0056","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_ColorCode_F0056","unitOfMeasure":"","value":"ذهبي"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"MM","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_Brand_MM","unitOfMeasure":"","value":"MM"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"99","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_MaterialGroup_99","unitOfMeasure":"","value":"خامات أخرى"}]},{"name":"Length","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_Length","identifier":"Length","values":[{"identifier":"0.25","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_Length_0.25","unitOfMeasure":"","value":"0.25"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"5.2","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_Height_5.2","unitOfMeasure":"","value":"5.2"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"BX17","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_SCMER_BX17","unitOfMeasure":"","value":"BX17"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"5IF143","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_StyleCode_5IF143","unitOfMeasure":"","value":"FERMAGLI"}]},{"name":"REP","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"20","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_REP_20","unitOfMeasure":"","value":"20"}]},{"name":"Width","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_Width","identifier":"Width","values":[{"identifier":"7.7","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_Width_7.7","unitOfMeasure":"","value":"7.7"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"2DTU","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_MaterialCode_2DTU","unitOfMeasure":"","value":"Miu Logo Jewels"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"ذهبي","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF143/2DTUF0056/5IF143_2DTU_F0056_SLF.jpg","hasSingleSKU":true,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"يتألق لوغو ميو ميو بنقش مخرم على مشط الشعر هذا بطراز الريترو، وبتصميم أيقوني ويمكن تمييزه على الفور، ليتحول إلى رمز بتفاصيل تصنع الفرق. ","mfPartNumber_ntk":"5IF143_2DTU_F0056","name":"مشط شعر معدني","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"0","otherVariants":[{"color":"ذهبي","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF143/2DTUF0056/5IF143_2DTU_F0056_SLF.jpg","hexCode":"#D4AF37","partNumber":"5IF143_2DTU_F0056","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF143/2DTUF0056/5IF143_2DTU_F0056_SLF.jpg","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056","available":"False","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"لوغو بنقش مخرم","sizeCodes":[{"identifier":"1501","partNumberSize":"5IF143_2DTU_F0056_1501","skuUniqueId":"5IF143_2DTU_F0056_1501","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_1501","unitOfMeasure":"NR","value":"TU","availableQuantity":0,"inventoryStatus":"Unavailable","online":false,"onlineStoreId":"miuMiuStore-AE","onlineStoreName":"MiuMiu Store United Arab Emirates","partNumber":"5IF143_2DTU_F0056_1501","productId":"5IF143_2DTU_F0056_1501","store":false,"storeInventoryStatus":"Unavailable","totalAvailable":0}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF143/2DTUF0056/5IF143_2DTU_F0056_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"5IF143_2DTU_F0056","name":"مشط شعر معدني","onSale":false,"shortDescription":"لوغو بنقش مخرم","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF143/2DTUF0056/5IF143_2DTU_F0056_SLF.jpg","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056_1501"}],"thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF143/2DTUF0056/5IF143_2DTU_F0056_SLF.jpg","partNumber":"5IF143_2DTU_F0056","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"١٬٨٦٠٫٠٠ د.إ","value":"1860","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"١٬٨٦٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"1860","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056","colorVariants":[{"color":"ذهبي","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF143/2DTUF0056/5IF143_2DTU_F0056_SLF.jpg","hexCode":"#D4AF37","partNumber":"5IF143_2DTU_F0056","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF143/2DTUF0056/5IF143_2DTU_F0056_SLF.jpg","uniqueID":"5IF143_2DTU_F0056","available":"False","otherProductReference":[],"colorLabelName":"ذهبي","colorValue":"#D4AF37","isAvailable":true,"urlPath":"/ae/ar/p/مشط-شعر-معدني/5IF143_2DTU_F0056","isSelected":true}],"formattedPrice":"AED 1,860","privateSalesPrice":"AED 1,860","isSingleSku":true,"letterPickerData":null}    
