مشبك شعر خيزران

AED 1,860

اللون:

طبيعي

      {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF092/2CZSF0018/5IF092_2CZS_F0018_SLF.jpg","identifier":"AF5IF092_2CZS_F0018_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF092/2CZSF0018/5IF092_2CZS_F0018_SLD.jpg","identifier":"AF5IF092_2CZS_F0018_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"}],"attributes":[{"name":"Brand","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"MM","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_Brand_MM","unitOfMeasure":"","value":"MM"}]},{"name":"SCCOM","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"20AG","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_SCCOM_20AG","unitOfMeasure":"","value":"20AG"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"80","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_ColorGroup_80","unitOfMeasure":"","value":"معتدل"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"33","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_MaterialGroup_33","unitOfMeasure":"","value":"انظر المواد في اسم المنتج"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"BX","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_CLM_BX","unitOfMeasure":"","value":"BX"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Gender","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"BX17","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_SCMER_BX17","unitOfMeasure":"","value":"BX17"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"5IF092","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_StyleCode_5IF092","unitOfMeasure":"","value":"FERMAGLI"}]},{"name":"REP","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"20","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_REP_20","unitOfMeasure":"","value":"20"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#F0E5D6","identifier":"F0018","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_ColorCode_F0018","unitOfMeasure":"","value":"طبيعي"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"2CZS","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_MaterialCode_2CZS","unitOfMeasure":"","value":"MIDOLLINO"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"طبيعي","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF092/2CZSF0018/5IF092_2CZS_F0018_SLF.jpg","hasSingleSKU":true,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"يتألق مشبك الشعر الخيزران هذا بلوغو أحرف ميو ميو بفضل تباين نسيجه وطابعه الأيقوني. ","mfPartNumber_ntk":"5IF092_2CZS_F0018","name":"مشبك شعر خيزران","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"0","otherVariants":[{"color":"طبيعي","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF092/2CZSF0018/5IF092_2CZS_F0018_SLF.jpg","hexCode":"#F0E5D6","partNumber":"5IF092_2CZS_F0018","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF092/2CZSF0018/5IF092_2CZS_F0018_SLF.jpg","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"مشبك معدني في الجهة الخلفية---لوغو بأحرف معدنية","sizeCodes":[{"identifier":"1501","partNumberSize":"5IF092_2CZS_F0018_1501","skuUniqueId":"5IF092_2CZS_F0018_1501","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_1501","unitOfMeasure":"NR","value":"TU","availableQuantity":4,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"miuMiuStore-AE","onlineStoreName":"MiuMiu Store United Arab Emirates","partNumber":"5IF092_2CZS_F0018_1501","productId":"5IF092_2CZS_F0018_1501","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":3}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF092/2CZSF0018/5IF092_2CZS_F0018_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"5IF092_2CZS_F0018","name":"مشبك شعر خيزران","onSale":false,"shortDescription":"مشبك معدني في الجهة الخلفية---لوغو بأحرف معدنية","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF092/2CZSF0018/5IF092_2CZS_F0018_SLF.jpg","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018_1501"}],"thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF092/2CZSF0018/5IF092_2CZS_F0018_SLF.jpg","partNumber":"5IF092_2CZS_F0018","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"١٬٨٦٠٫٠٠ د.إ","value":"1860","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"١٬٨٦٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"1860","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018","colorVariants":[{"color":"طبيعي","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF092/2CZSF0018/5IF092_2CZS_F0018_SLF.jpg","hexCode":"#F0E5D6","partNumber":"5IF092_2CZS_F0018","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5IF/5IF092/2CZSF0018/5IF092_2CZS_F0018_SLF.jpg","uniqueID":"5IF092_2CZS_F0018","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"طبيعي","colorValue":"#F0E5D6","isAvailable":true,"urlPath":"/ae/ar/p/مشبك-شعر-خيزران/5IF092_2CZS_F0018","isSelected":true}],"formattedPrice":"AED 1,860","privateSalesPrice":"AED 1,860","isSingleSku":true,"letterPickerData":null}    
