حاجب شمس نايلون بكيس

AED 3,100

اللون:

أزرق

حدد المقاس:

      {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5HV/5HV025/2C31F0008/5HV025_2C31_F0008_SLF.jpg","identifier":"AF5HV025_2C31_F0008_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5HV/5HV025/2C31F0008/5HV025_2C31_F0008_MDL.jpg","identifier":"AF5HV025_2C31_F0008_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5HV/5HV025/2C31F0008/5HV025_2C31_F0008_SLR.jpg","identifier":"AF5HV025_2C31_F0008_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"20AG","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_SCCOM_20AG","unitOfMeasure":"","value":"20AG"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"30","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_ColorGroup_30","unitOfMeasure":"","value":"أزرق"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"AS","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_CLM_AS","unitOfMeasure":"","value":"AS"}]},{"name":"LABEL","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_Label","identifier":"Label","values":[{"identifier":"0000ETX0DAG","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_Label_0000ETX0DAG","unitOfMeasure":"","value":"EXTERIOR AND LINING 100% RECYCLED POLYAMIDE"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#0E4573","identifier":"F0008","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_ColorCode_F0008","unitOfMeasure":"","value":"أزرق"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"MM","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_Brand_MM","unitOfMeasure":"","value":"MM"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"10","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_MaterialGroup_10","unitOfMeasure":"","value":"قماش"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"21.5","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_Height_21.5","unitOfMeasure":"","value":"21.5"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"AS11","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_SCMER_AS11","unitOfMeasure":"","value":"AS11"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"5HV025","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_StyleCode_5HV025","unitOfMeasure":"","value":"VISIERE"}]},{"name":"REP","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"20","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_REP_20","unitOfMeasure":"","value":"20"}]},{"name":"Width","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_Width","identifier":"Width","values":[{"identifier":"17","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_Width_17","unitOfMeasure":"","value":"17"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"2C31","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_MaterialCode_2C31","unitOfMeasure":"","value":"JERSEY"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"أزرق","composition":"EXTERIOR AND LINING 100% RECYCLED POLYAMIDE","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5HV/5HV025/2C31F0008/5HV025_2C31_F0008_SLF.jpg","hasSingleSKU":false,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"يجمع حاجب الشمس النايلون بين التصميم الرياضي والطابع الأيقوني للوغو ميو ميو. يأتي الأكسسوار مع كيس عملي برباط شد مزين بلوغو.","mfPartNumber_ntk":"5HV025_2C31_F0008","name":"حاجب شمس نايلون بكيس","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"1","otherVariants":[{"color":"أزرق","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5HV/5HV025/2C31F0008/5HV025_2C31_F0008_SLF.jpg","hexCode":"#0E4573","partNumber":"5HV025_2C31_F0008","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5HV/5HV025/2C31F0008/5HV025_2C31_F0008_SLF.jpg","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أحمر مُخْمَلي / أصفر الذرة","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5HV/5HV025/2C31F0399/5HV025_2C31_F0399_SLF.jpg","hexCode":"#5C2022","partNumber":"5HV025_2C31_F0399","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5HV/5HV025/2C31F0399/5HV025_2C31_F0399_SLF.jpg","uniqueID":"5HV025_2C31_F0399","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"لوغو مطرز---يُرفق مع القطعة كيس برباط شد","sizeCodes":[{"identifier":"6901","partNumberSize":"5HV025_2C31_F0008_6901","skuUniqueId":"5HV025_2C31_F0008_6901","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_6901","unitOfMeasure":"NR","value":"S","availableQuantity":5,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"miuMiuStore-AE","onlineStoreName":"MiuMiu Store United Arab Emirates","partNumber":"5HV025_2C31_F0008_6901","productId":"5HV025_2C31_F0008_6901","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":5},{"identifier":"6902","partNumberSize":"5HV025_2C31_F0008_6902","skuUniqueId":"5HV025_2C31_F0008_6902","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_6902","unitOfMeasure":"NR","value":"M","availableQuantity":7,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"miuMiuStore-AE","onlineStoreName":"MiuMiu Store United Arab Emirates","partNumber":"5HV025_2C31_F0008_6902","productId":"5HV025_2C31_F0008_6902","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":7},{"identifier":"6903","partNumberSize":"5HV025_2C31_F0008_6903","skuUniqueId":"5HV025_2C31_F0008_6903","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_6903","unitOfMeasure":"NR","value":"L","availableQuantity":5,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"miuMiuStore-AE","onlineStoreName":"MiuMiu Store United Arab Emirates","partNumber":"5HV025_2C31_F0008_6903","productId":"5HV025_2C31_F0008_6903","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":5}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5HV/5HV025/2C31F0008/5HV025_2C31_F0008_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"5HV025_2C31_F0008","name":"حاجب شمس نايلون بكيس","onSale":false,"shortDescription":"لوغو مطرز---يُرفق مع القطعة كيس برباط شد","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5HV/5HV025/2C31F0008/5HV025_2C31_F0008_SLF.jpg","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_6901"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5HV/5HV025/2C31F0008/5HV025_2C31_F0008_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"5HV025_2C31_F0008","name":"حاجب شمس نايلون بكيس","onSale":false,"shortDescription":"لوغو مطرز---يُرفق مع القطعة كيس برباط شد","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5HV/5HV025/2C31F0008/5HV025_2C31_F0008_SLF.jpg","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_6902"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5HV/5HV025/2C31F0008/5HV025_2C31_F0008_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"5HV025_2C31_F0008","name":"حاجب شمس نايلون بكيس","onSale":false,"shortDescription":"لوغو مطرز---يُرفق مع القطعة كيس برباط شد","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5HV/5HV025/2C31F0008/5HV025_2C31_F0008_SLF.jpg","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008_6903"}],"thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5HV/5HV025/2C31F0008/5HV025_2C31_F0008_SLF.jpg","partNumber":"5HV025_2C31_F0008","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"٣٬١٠٠٫٠٠ د.إ","value":"3100","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"٣٬١٠٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"3100","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"5HV025_2C31_F0008","colorVariants":[{"color":"أزرق","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5HV/5HV025/2C31F0008/5HV025_2C31_F0008_SLF.jpg","hexCode":"#0E4573","partNumber":"5HV025_2C31_F0008","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5HV/5HV025/2C31F0008/5HV025_2C31_F0008_SLF.jpg","uniqueID":"5HV025_2C31_F0008","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أزرق","colorValue":"#0E4573","isAvailable":true,"urlPath":"/ae/ar/p/حاجب-شمس-نايلون-بكيس/5HV025_2C31_F0008","isSelected":true},{"color":"أحمر مُخْمَلي / أصفر الذرة","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5HV/5HV025/2C31F0399/5HV025_2C31_F0399_SLF.jpg","hexCode":"#5C2022","partNumber":"5HV025_2C31_F0399","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5HV/5HV025/2C31F0399/5HV025_2C31_F0399_SLF.jpg","uniqueID":"5HV025_2C31_F0399","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أحمر مُخْمَلي / أصفر الذرة","colorValue":"#5C2022","isAvailable":true,"urlPath":"/ae/ar/p/حاجب-شمس-نايلون-بكيس/5HV025_2C31_F0399","isSelected":false}],"formattedPrice":"AED 3,100","privateSalesPrice":"AED 3,100","isSingleSku":false,"letterPickerData":null}    
