وشاح من نسيج التويل بطبعات

AED 1,160

اللون:

أبيض طباشيري / أسود

      {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5FF/5FF004/2F7YF0N13/5FF004_2F7Y_F0N13_SLF.jpg","identifier":"AF5FF004_2F7Y_F0N13_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5FF/5FF004/2F7YF0N13/5FF004_2F7Y_F0N13_SLD.jpg","identifier":"AF5FF004_2F7Y_F0N13_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5FF/5FF004/2F7YF0N13/5FF004_2F7Y_F0N13_SLO.jpg","identifier":"AF5FF004_2F7Y_F0N13_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"20AG","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_SCCOM_20AG","unitOfMeasure":"","value":"20AG"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"80","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_ColorGroup_80","unitOfMeasure":"","value":"معتدل"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"FD","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_CLM_FD","unitOfMeasure":"","value":"FD"}]},{"name":"LABEL","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_Label","identifier":"Label","values":[{"identifier":"0000ETX013V","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_Label_0000ETX013V","unitOfMeasure":"","value":"100% SILK"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#EDEAE3#000000","identifier":"F0N13","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_ColorCode_F0N13","unitOfMeasure":"","value":"أبيض طباشيري / أسود"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"MM","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_Brand_MM","unitOfMeasure":"","value":"MM"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"10","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_MaterialGroup_10","unitOfMeasure":"","value":"قماش"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"55","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_Height_55","unitOfMeasure":"","value":"55"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"FD01","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_SCMER_FD01","unitOfMeasure":"","value":"FD01"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"5FF004","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_StyleCode_5FF004","unitOfMeasure":"","value":"FOULARD"}]},{"name":"REP","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"20","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_REP_20","unitOfMeasure":"","value":"20"}]},{"name":"Width","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_Width","identifier":"Width","values":[{"identifier":"55","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_Width_55","unitOfMeasure":"","value":"55"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"2F7Y","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_MaterialCode_2F7Y","unitOfMeasure":"","value":"Miu Pois"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"أبيض طباشيري / أسود","composition":"100% SILK","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5FF/5FF004/2F7YF0N13/5FF004_2F7Y_F0N13_SLF.jpg","hasSingleSKU":true,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"يتزين هذا الوشاح من نسيج التويل بطبعة نقشة بولكا دوت الحيوية.","mfPartNumber_ntk":"5FF004_2F7Y_F0N13","name":"وشاح من نسيج التويل بطبعات","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"3","otherVariants":[{"color":"أزرق / أبيض","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5FF/5FF004/2F7YF022X/5FF004_2F7Y_F022X_SLF.jpg","hexCode":"#0E4573#FFFFFF","partNumber":"5FF004_2F7Y_F022X","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5FF/5FF004/2F7YF022X/5FF004_2F7Y_F022X_SLF.jpg","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F022X","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أحمر مُخْمَلي/أزرق القنطريوات العنبريه","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiu_products/5/5FF/5FF004/2F7YF03FD/5FF004_2F7Y_F03FD_SLF.png","hexCode":"#5C2022#DCDBE1","partNumber":"5FF004_2F7Y_F03FD","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiu_products/5/5FF/5FF004/2F7YF03FD/5FF004_2F7Y_F03FD_SLF.png","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F03FD","available":"False","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أبيض طباشيري / أسود","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5FF/5FF004/2F7YF0N13/5FF004_2F7Y_F0N13_SLF.jpg","hexCode":"#EDEAE3#000000","partNumber":"5FF004_2F7Y_F0N13","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5FF/5FF004/2F7YF0N13/5FF004_2F7Y_F0N13_SLF.jpg","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أسود / كراميل","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5FF/5FF004/2F7YF0O11/5FF004_2F7Y_F0O11_SLF.jpg","hexCode":"#000000#CE9860","partNumber":"5FF004_2F7Y_F0O11","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5FF/5FF004/2F7YF0O11/5FF004_2F7Y_F0O11_SLF.jpg","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0O11","available":"False","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"ملصق لوغو","sizeCodes":[{"identifier":"1501","partNumberSize":"5FF004_2F7Y_F0N13_1501","skuUniqueId":"5FF004_2F7Y_F0N13_1501","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_1501","unitOfMeasure":"NR","value":"TU","availableQuantity":2,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"miuMiuStore-AE","onlineStoreName":"MiuMiu Store United Arab Emirates","partNumber":"5FF004_2F7Y_F0N13_1501","productId":"5FF004_2F7Y_F0N13_1501","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":2}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5FF/5FF004/2F7YF0N13/5FF004_2F7Y_F0N13_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"5FF004_2F7Y_F0N13","name":"وشاح من نسيج التويل بطبعات","onSale":false,"shortDescription":"ملصق لوغو","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5FF/5FF004/2F7YF0N13/5FF004_2F7Y_F0N13_SLF.jpg","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13_1501"}],"thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5FF/5FF004/2F7YF0N13/5FF004_2F7Y_F0N13_SLF.jpg","partNumber":"5FF004_2F7Y_F0N13","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"١٬١٦٠٫٠٠ د.إ","value":"1160","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"١٬١٦٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"1160","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13","colorVariants":[{"color":"أزرق / أبيض","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5FF/5FF004/2F7YF022X/5FF004_2F7Y_F022X_SLF.jpg","hexCode":"#0E4573#FFFFFF","partNumber":"5FF004_2F7Y_F022X","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5FF/5FF004/2F7YF022X/5FF004_2F7Y_F022X_SLF.jpg","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F022X","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أزرق / أبيض","colorValue":"#0E4573#FFFFFF","isAvailable":true,"urlPath":"/ae/ar/p/وشاح-من-نسيج-التويل-بطبعات/5FF004_2F7Y_F022X","isSelected":false},{"color":"أبيض طباشيري / أسود","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5FF/5FF004/2F7YF0N13/5FF004_2F7Y_F0N13_SLF.jpg","hexCode":"#EDEAE3#000000","partNumber":"5FF004_2F7Y_F0N13","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5FF/5FF004/2F7YF0N13/5FF004_2F7Y_F0N13_SLF.jpg","uniqueID":"5FF004_2F7Y_F0N13","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أبيض طباشيري / أسود","colorValue":"#EDEAE3#000000","isAvailable":true,"urlPath":"/ae/ar/p/وشاح-من-نسيج-التويل-بطبعات/5FF004_2F7Y_F0N13","isSelected":true}],"formattedPrice":"AED 1,160","privateSalesPrice":"AED 1,160","isSingleSku":true,"letterPickerData":null}    
