منشفة قطن

AED 3,000

اللون:

أبيض / أزرق

      {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5XD/5XD061/2C33F0UB0/5XD061_2C33_F0UB0_SLF.jpg","identifier":"AF5XD061_2C33_F0UB0_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5XD/5XD061/2C33F0UB0/5XD061_2C33_F0UB0_SLD.jpg","identifier":"AF5XD061_2C33_F0UB0_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"75AB","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_SCCOM_75AB","unitOfMeasure":"","value":"75AB"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"90","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_ColorGroup_90","unitOfMeasure":"","value":"أبيض"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"SP","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_CLM_SP","unitOfMeasure":"","value":"SP"}]},{"name":"LABEL","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_Label","identifier":"Label","values":[{"identifier":"0000ETX0DOI","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_Label_0000ETX0DOI","unitOfMeasure":"","value":"100% COTTON"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#FFFFFF#0E4573","identifier":"F0UB0","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_ColorCode_F0UB0","unitOfMeasure":"","value":"أبيض / أزرق"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"MM","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_Brand_MM","unitOfMeasure":"","value":"MM"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"10","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_MaterialGroup_10","unitOfMeasure":"","value":"قماش"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"175","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_Height_175","unitOfMeasure":"","value":"175"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"SP48","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_SCMER_SP48","unitOfMeasure":"","value":"SP48"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"5XD061","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_StyleCode_5XD061","unitOfMeasure":"","value":"ASCIUGAMANO_32_SPORT"}]},{"name":"REP","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"75","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_REP_75","unitOfMeasure":"","value":"75"}]},{"name":"Width","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_Width","identifier":"Width","values":[{"identifier":"96","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_Width_96","unitOfMeasure":"","value":"96"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"2C33","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_MaterialCode_2C33","unitOfMeasure":"","value":"COTONE_32_STRIPES"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"أبيض / أزرق","composition":"100% COTTON","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5XD/5XD061/2C33F0UB0/5XD061_2C33_F0UB0_SLF.jpg","hasSingleSKU":true,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"تتميز هذه المنشفة من القطن بنسيج ناعم، وتتألق بلوغو ميو ميو بلون متباين. يأتي المنتج مع كيس برباط شد. ","mfPartNumber_ntk":"5XD061_2C33_F0UB0","name":"منشفة قطن","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"1","otherVariants":[{"color":"أبيض / أزرق","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5XD/5XD061/2C33F0UB0/5XD061_2C33_F0UB0_SLF.jpg","hexCode":"#FFFFFF#0E4573","partNumber":"5XD061_2C33_F0UB0","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5XD/5XD061/2C33F0UB0/5XD061_2C33_F0UB0_SLF.jpg","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أبيض / خمري اللون","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5XD/5XD061/2C33F0X97/5XD061_2C33_F0X97_SLF.jpg","hexCode":"#FFFFFF#5C2022","partNumber":"5XD061_2C33_F0X97","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5XD/5XD061/2C33F0X97/5XD061_2C33_F0X97_SLF.jpg","uniqueID":"5XD061_2C33_F0X97","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"يشتمل على كيس برباط شد---لوغو بارز","sizeCodes":[{"identifier":"1501","partNumberSize":"5XD061_2C33_F0UB0_1501","skuUniqueId":"5XD061_2C33_F0UB0_1501","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_1501","unitOfMeasure":"NR","value":"TU","availableQuantity":7,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"miuMiuStore-AE","onlineStoreName":"MiuMiu Store United Arab Emirates","partNumber":"5XD061_2C33_F0UB0_1501","productId":"5XD061_2C33_F0UB0_1501","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":7}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5XD/5XD061/2C33F0UB0/5XD061_2C33_F0UB0_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"5XD061_2C33_F0UB0","name":"منشفة قطن","onSale":false,"shortDescription":"يشتمل على كيس برباط شد---لوغو بارز","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5XD/5XD061/2C33F0UB0/5XD061_2C33_F0UB0_SLF.jpg","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0_1501"}],"thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5XD/5XD061/2C33F0UB0/5XD061_2C33_F0UB0_SLF.jpg","partNumber":"5XD061_2C33_F0UB0","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"٣٬٠٠٠٫٠٠ د.إ","value":"3000","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"٣٬٠٠٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"3000","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0","colorVariants":[{"color":"أبيض / أزرق","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5XD/5XD061/2C33F0UB0/5XD061_2C33_F0UB0_SLF.jpg","hexCode":"#FFFFFF#0E4573","partNumber":"5XD061_2C33_F0UB0","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5XD/5XD061/2C33F0UB0/5XD061_2C33_F0UB0_SLF.jpg","uniqueID":"5XD061_2C33_F0UB0","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أبيض / أزرق","colorValue":"#FFFFFF#0E4573","isAvailable":true,"urlPath":"/ae/ar/p/منشفة-قطن/5XD061_2C33_F0UB0","isSelected":true},{"color":"أبيض / خمري اللون","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5XD/5XD061/2C33F0X97/5XD061_2C33_F0X97_SLF.jpg","hexCode":"#FFFFFF#5C2022","partNumber":"5XD061_2C33_F0X97","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/5/5XD/5XD061/2C33F0X97/5XD061_2C33_F0X97_SLF.jpg","uniqueID":"5XD061_2C33_F0X97","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أبيض / خمري اللون","colorValue":"#FFFFFF#5C2022","isAvailable":true,"urlPath":"/ae/ar/p/منشفة-قطن/5XD061_2C33_F0X97","isSelected":false}],"formattedPrice":"AED 3,000","privateSalesPrice":"AED 3,000","isSingleSku":true,"letterPickerData":null}    
