توب جيرسيه سترتش مزين بلوغو

AED 2,650

اللون:

أسود

حدد المقاس (إيطاليا.):

      {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","identifier":"AFRG9440_12DK_F0002_S_231_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_MDF.jpg","identifier":"AFRG9440_12DK_F0002_S_231_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_MDB.jpg","identifier":"AFRG9440_12DK_F0002_S_231_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_MDD.jpg","identifier":"AFRG9440_12DK_F0002_S_231_BKG_4","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_MDDA.jpg","identifier":"AFRG9440_12DK_F0002_S_231_BKG_5","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"50KK","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_SCCOM_50KK","unitOfMeasure":"","value":"50KK"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"01","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_ColorGroup_01","unitOfMeasure":"","value":"أسود"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"MA","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_CLM_MA","unitOfMeasure":"","value":"MA"}]},{"name":"LABEL","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_Label","identifier":"Label","values":[{"identifier":"0000ETIC044","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_Label_0000ETIC044","unitOfMeasure":"","value":"96% POLYAMIDE 4% ELASTANE\rLINING: 95% VISCOSE 5% ELASTANE"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#000000","identifier":"F0002","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_ColorCode_F0002","unitOfMeasure":"","value":"أسود"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"MM","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_Brand_MM","unitOfMeasure":"","value":"MM"}]},{"name":"ModelWearing","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_ModelWearing","identifier":"ModelWearing","values":[{"identifier":"The model is 178 cm tall and wears a size 38","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_ModelWearing_The model is 178 cm tall and wears a size 38","unitOfMeasure":"","value":"The model is 178 cm tall and wears a size 38"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"60","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_MaterialGroup_60","unitOfMeasure":"","value":"نايلون"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"34","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_Height_34","unitOfMeasure":"","value":"34"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"MA22","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_SCMER_MA22","unitOfMeasure":"","value":"MA22"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"RG9440","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_StyleCode_RG9440","unitOfMeasure":"","value":"REGGISENO"}]},{"name":"REP","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"50","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_REP_50","unitOfMeasure":"","value":"50"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"12DK","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_MaterialCode_12DK","unitOfMeasure":"","value":"Jersey Stretch"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"أسود","composition":"96% POLYAMIDE 4% ELASTANE\rLINING: 95% VISCOSE 5% ELASTANE","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","hasSingleSKU":false,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"يتميز هذا التوب من الجيرسيه السترتش بتصميم أنيق وعصري للغاية، ويتألق بلوغو جاكارد.","mfPartNumber_ntk":"RG9440_12DK_F0002_S_231","name":"توب جيرسيه سترتش مزين بلوغو","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"1","otherVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"RG9440_12DK_F0002_S_231","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"كاميو","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0770/RG9440_12DK_F0770_S_231_SLF.jpg","hexCode":"#DBC6BD","partNumber":"RG9440_12DK_F0770_S_231","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0770/RG9440_12DK_F0770_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"RG9440_12DK_F0770_S_231","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"قطعة مبطنة---سحّاب إغلاق جانبي---لوغو جاكارد","sizeCodes":[{"identifier":"3501","partNumberSize":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3501","skuUniqueId":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3501","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3501","unitOfMeasure":"NR","value":"36","availableQuantity":3,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"miuMiuStore-AE","onlineStoreName":"MiuMiu Store United Arab Emirates","partNumber":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3501","productId":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3501","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":3},{"identifier":"3502","partNumberSize":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3502","skuUniqueId":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3502","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3502","unitOfMeasure":"NR","value":"38","availableQuantity":6,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"miuMiuStore-AE","onlineStoreName":"MiuMiu Store United Arab Emirates","partNumber":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3502","productId":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3502","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":6},{"identifier":"3503","partNumberSize":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3503","skuUniqueId":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3503","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3503","unitOfMeasure":"NR","value":"40","availableQuantity":9,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"miuMiuStore-AE","onlineStoreName":"MiuMiu Store United Arab Emirates","partNumber":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3503","productId":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3503","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":8},{"identifier":"3504","partNumberSize":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3504","skuUniqueId":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3504","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3504","unitOfMeasure":"NR","value":"42","availableQuantity":5,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"miuMiuStore-AE","onlineStoreName":"MiuMiu Store United Arab Emirates","partNumber":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3504","productId":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3504","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":4},{"identifier":"3505","partNumberSize":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3505","skuUniqueId":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3505","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3505","unitOfMeasure":"NR","value":"44","availableQuantity":1,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"miuMiuStore-AE","onlineStoreName":"MiuMiu Store United Arab Emirates","partNumber":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3505","productId":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3505","store":false,"storeInventoryStatus":"Unavailable","totalAvailable":0},{"identifier":"3506","partNumberSize":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3506","skuUniqueId":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3506","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3506","unitOfMeasure":"","value":"46"},{"identifier":"3507","partNumberSize":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3507","skuUniqueId":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3507","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3507","unitOfMeasure":"","value":"48"},{"identifier":"3508","partNumberSize":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3508","skuUniqueId":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3508","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3508","unitOfMeasure":"","value":"50"},{"identifier":"3513","partNumberSize":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3513","skuUniqueId":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3513","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3513","unitOfMeasure":"","value":"36S"},{"identifier":"3514","partNumberSize":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3514","skuUniqueId":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3514","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3514","unitOfMeasure":"","value":"38S"},{"identifier":"3515","partNumberSize":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3515","skuUniqueId":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3515","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3515","unitOfMeasure":"","value":"40S"},{"identifier":"3516","partNumberSize":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3516","skuUniqueId":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3516","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3516","unitOfMeasure":"","value":"42S"},{"identifier":"3517","partNumberSize":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3517","skuUniqueId":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3517","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3517","unitOfMeasure":"","value":"44S"},{"identifier":"3518","partNumberSize":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3518","skuUniqueId":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3518","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3518","unitOfMeasure":"","value":"46S"}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"RG9440_12DK_F0002_S_231","name":"توب جيرسيه سترتش مزين بلوغو","onSale":false,"shortDescription":"قطعة مبطنة---سحّاب إغلاق جانبي---لوغو جاكارد","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3501"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"RG9440_12DK_F0002_S_231","name":"توب جيرسيه سترتش مزين بلوغو","onSale":false,"shortDescription":"قطعة مبطنة---سحّاب إغلاق جانبي---لوغو جاكارد","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3502"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"RG9440_12DK_F0002_S_231","name":"توب جيرسيه سترتش مزين بلوغو","onSale":false,"shortDescription":"قطعة مبطنة---سحّاب إغلاق جانبي---لوغو جاكارد","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3503"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"RG9440_12DK_F0002_S_231","name":"توب جيرسيه سترتش مزين بلوغو","onSale":false,"shortDescription":"قطعة مبطنة---سحّاب إغلاق جانبي---لوغو جاكارد","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3504"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"RG9440_12DK_F0002_S_231","name":"توب جيرسيه سترتش مزين بلوغو","onSale":false,"shortDescription":"قطعة مبطنة---سحّاب إغلاق جانبي---لوغو جاكارد","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3505"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"RG9440_12DK_F0002_S_231","name":"توب جيرسيه سترتش مزين بلوغو","onSale":false,"shortDescription":"قطعة مبطنة---سحّاب إغلاق جانبي---لوغو جاكارد","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3506"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"RG9440_12DK_F0002_S_231","name":"توب جيرسيه سترتش مزين بلوغو","onSale":false,"shortDescription":"قطعة مبطنة---سحّاب إغلاق جانبي---لوغو جاكارد","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3507"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"RG9440_12DK_F0002_S_231","name":"توب جيرسيه سترتش مزين بلوغو","onSale":false,"shortDescription":"قطعة مبطنة---سحّاب إغلاق جانبي---لوغو جاكارد","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3508"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"RG9440_12DK_F0002_S_231","name":"توب جيرسيه سترتش مزين بلوغو","onSale":false,"shortDescription":"قطعة مبطنة---سحّاب إغلاق جانبي---لوغو جاكارد","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3513"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"RG9440_12DK_F0002_S_231","name":"توب جيرسيه سترتش مزين بلوغو","onSale":false,"shortDescription":"قطعة مبطنة---سحّاب إغلاق جانبي---لوغو جاكارد","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3514"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"RG9440_12DK_F0002_S_231","name":"توب جيرسيه سترتش مزين بلوغو","onSale":false,"shortDescription":"قطعة مبطنة---سحّاب إغلاق جانبي---لوغو جاكارد","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3515"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"RG9440_12DK_F0002_S_231","name":"توب جيرسيه سترتش مزين بلوغو","onSale":false,"shortDescription":"قطعة مبطنة---سحّاب إغلاق جانبي---لوغو جاكارد","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3516"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"RG9440_12DK_F0002_S_231","name":"توب جيرسيه سترتش مزين بلوغو","onSale":false,"shortDescription":"قطعة مبطنة---سحّاب إغلاق جانبي---لوغو جاكارد","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3517"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"RG9440_12DK_F0002_S_231","name":"توب جيرسيه سترتش مزين بلوغو","onSale":false,"shortDescription":"قطعة مبطنة---سحّاب إغلاق جانبي---لوغو جاكارد","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231_3518"}],"thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","partNumber":"RG9440_12DK_F0002_S_231","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"٢٬٦٥٠٫٠٠ د.إ","value":"2650","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"٢٬٦٥٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"2650","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231","colorVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"RG9440_12DK_F0002_S_231","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0002/RG9440_12DK_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"RG9440_12DK_F0002_S_231","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أسود","colorValue":"#000000","isAvailable":true,"urlPath":"/ae/ar/p/توب-جيرسيه-سترتش-مزين-بلوغو/RG9440_12DK_F0002_S_231","isSelected":true},{"color":"كاميو","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0770/RG9440_12DK_F0770_S_231_SLF.jpg","hexCode":"#DBC6BD","partNumber":"RG9440_12DK_F0770_S_231","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiubkg_products/R/RG9/RG9440/12DKF0770/RG9440_12DK_F0770_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"RG9440_12DK_F0770_S_231","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"كاميو","colorValue":"#DBC6BD","isAvailable":true,"urlPath":"/ae/ar/p/توب-جيرسيه-سترتش-مزين-بلوغو/RG9440_12DK_F0770_S_231","isSelected":false}],"formattedPrice":"AED 2,650","privateSalesPrice":"AED 2,650","isSingleSku":false,"letterPickerData":null}    
