بروش معدني

KWD 126

اللون:

ذهبي

      {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiu_products/5/5JS/5JS125/2F5IF0056/5JS125_2F5I_F0056_SLF.png","identifier":"AF5JS125_2F5I_F0056_image_standard_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiu_products/5/5JS/5JS125/2F5IF0056/5JS125_2F5I_F0056_MDL.png","identifier":"AF5JS125_2F5I_F0056_image_standard_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiu_products/5/5JS/5JS125/2F5IF0056/5JS125_2F5I_F0056_SLD.png","identifier":"AF5JS125_2F5I_F0056_image_standard_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_MiuMiuHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"20BA","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_SCCOM_20BA","unitOfMeasure":"","value":"20BA"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"170","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_ColorGroup_170","unitOfMeasure":"","value":"ذهبي/ فضي"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"BK","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_CLM_BK","unitOfMeasure":"","value":"BK"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#D4AF37","identifier":"F0056","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_ColorCode_F0056","unitOfMeasure":"","value":"ذهبي"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"MM","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_Brand_MM","unitOfMeasure":"","value":"MM"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"99","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_MaterialGroup_99","unitOfMeasure":"","value":"خامات أخرى"}]},{"name":"Length","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_Length","identifier":"Length","values":[{"identifier":"0,6","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_Length_0,6","unitOfMeasure":"","value":"0,6"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"2","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_Height_2","unitOfMeasure":"","value":"2"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"BK15","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_SCMER_BK15","unitOfMeasure":"","value":"BK15"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"5JS125","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_StyleCode_5JS125","unitOfMeasure":"","value":"SPILLE"}]},{"name":"REP","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"20","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_REP_20","unitOfMeasure":"","value":"20"}]},{"name":"Width","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_Width","identifier":"Width","values":[{"identifier":"6,8","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_Width_6,8","unitOfMeasure":"","value":"6,8"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"2F5I","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_MaterialCode_2F5I","unitOfMeasure":"","value":"Miu Chain"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"ذهبي","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiu_products/5/5JS/5JS125/2F5IF0056/5JS125_2F5I_F0056_SLF.png","hasSingleSKU":true,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"يُطل دبوس الأمان بتصميم أيقوني جديد، ويأتي هذا البروش مزيناً بلوغو أحرف أنيق.","mfPartNumber_ntk":"5JS125_2F5I_F0056","name":"بروش معدني","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"0","otherVariants":[{"color":"ذهبي","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiu_products/5/5JS/5JS125/2F5IF0056/5JS125_2F5I_F0056_SLF.png","hexCode":"#D4AF37","partNumber":"5JS125_2F5I_F0056","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiu_products/5/5JS/5JS125/2F5IF0056/5JS125_2F5I_F0056_SLF.png","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056","available":"True","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"إغلاق بدبوس---لوغو بارز محفور بالليزر","sizeCodes":[{"identifier":"1501","partNumberSize":"5JS125_2F5I_F0056_1501","skuUniqueId":"5JS125_2F5I_F0056_1501","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_1501","unitOfMeasure":"NR","value":"TU","availableQuantity":0,"inventoryStatus":"Unavailable","online":false,"onlineStoreId":"miuMiuStore-KW","onlineStoreName":"MiuMiu Store Kuwait","partNumber":"5JS125_2F5I_F0056_1501","productId":"5JS125_2F5I_F0056_1501","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":2}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiu_products/5/5JS/5JS125/2F5IF0056/5JS125_2F5I_F0056_SLF.png","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"5JS125_2F5I_F0056","name":"بروش معدني","onSale":false,"shortDescription":"إغلاق بدبوس---لوغو بارز محفور بالليزر","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiu_products/5/5JS/5JS125/2F5IF0056/5JS125_2F5I_F0056_SLF.png","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056_1501"}],"thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiu_products/5/5JS/5JS125/2F5IF0056/5JS125_2F5I_F0056_SLF.png","partNumber":"5JS125_2F5I_F0056","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"١٢٦٫٠٠٠ د.ك","value":"126","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"١٢٦٫٠٠٠ د.ك","percentage":"0.0","value":"126","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056","colorVariants":[{"color":"ذهبي","fullImage":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiu_products/5/5JS/5JS125/2F5IF0056/5JS125_2F5I_F0056_SLF.png","hexCode":"#D4AF37","partNumber":"5JS125_2F5I_F0056","thumbnail":"https://www.miumiu.com/content/dam/miumiu_products/5/5JS/5JS125/2F5IF0056/5JS125_2F5I_F0056_SLF.png","uniqueID":"5JS125_2F5I_F0056","available":"True","otherProductReference":[],"colorLabelName":"ذهبي","colorValue":"#D4AF37","isAvailable":true,"urlPath":"/kw/ar/p/بروش-معدني/5JS125_2F5I_F0056","isSelected":true}],"formattedPrice":"KWD 126","privateSalesPrice":"KWD 126","isSingleSku":true,"letterPickerData":null}    
